הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםגלוסה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


סברה הטוענת ש"הֶעָרַת הֶסְבֵּר" חדרה לתוך הטקסט משׁוּלֵי הגיליון, והיא בעצם תוספת עריכה מאוחרת.

דוגמאות:
1. בבראשית י"ב 7 נאמר: "והכנעני אז בארץ". מביטוי זה משתמע שבתקופה שבה חי המְספֵּר הכנעני כבר לא ישב בארץ. יש פרשנים הטוענים כי הֶסְבֵּר זה הוא "גלוֹסה" - הוא נועד להבהיר לקוראים בני זמנו של המספר כי בימי אברהם היו עדיין כנענים בארץ, ולכן לא היתה אפשרות לְמָמֵשׁ בימי אברהם את הבטחת ה' שהארץ תהיה שלו.
2. גם הביטוי "עד היום הזה" נועד להתאים את הסיפור שאירע בעבר הרחוק אל התקופה שבה חיו המחבר והקוראים, ולהבהיר להם כי המצב המתואר נמשך עד ימיהם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: גלוסה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית