הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגילדות
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


אגודות סוחרים ואומנים, שהוקמו בערים בימי הביניים, במטרה לסייע לחברי האגודה.

בכל עיר התאגדו קבוצות של סוחרים ואומנים, שעסקו באותו ענף: גילדה של סוחרי צמר, גילדה של סוחרי יין, גילדה של סנדלרים ועוד. מאחר שמטרת כל גילדה הייתה לספק לחבריה ביטחון כלכלי, היא נאבקה נגד עול המסים והגנה על ענייניהם המשותפים של חבריה באמצעות תקנות. הגילדות קבעו את מכסת הסחורות שמותר לכל אומן לייצר, את איכות המוצרים, מחיריהם ומשקלם. הגילדה גם קבעה את מספר השוליות שכל אומן רשאי להחזיק ואת שלבי הכשרת השוליות.
הגילדה שימשה גם בתפקיד חברתי - במקרים רבים חיו חברי הגילדה באותם אזורים בעיר, והרחובות נשאו את שמות המקצועות שלהם: רחוב האופים, רחוב הקצבים וכדומה. לכל גילדה היה סמל מיוחד משלה וכן קדוש נוצרי שנחשב למגינם של חבריה. הגילדה אף הגישה עזרה לחברים חולים, ליתומים ולאלמנות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גילדות
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית