הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > אסטרונומיה [מדעי החלל]
אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיישראל. משרד החינוך, התרבות והספורטתקציר
הספר "הדיאלוג" פורסם בשנת 1632 על ידי גלילאו גלילאי. בספרו מסכם גלילאו את רעיונותיו ועמדותיו בשאלות מתחום האסטרונומיה.הדיאלוג אודות שתי מערכות העולם הראשיות התלמאית והקופרניקאית


נסיבות פרסום הדיאלוג

הספר "הדיאלוג" פורסם בשנת 1632 עלידי גלילאו גלילאי. בספרו מסכם גלילאו את רעיונותיו ועמדותיו בשאלות מתחום האסטרונומיה.

בשונה מספריו האחרים של גלילאו תהליך הכתיבה והדפסת הספר היה ממושך ולווה בהפרעות רבות מצד מתנגדי פרסום הספר - אנשי הכנסיה.
בשנת 1616 הורתה האינקויזיציה על הכנסת תורת קופרניקוס לרשימת הספרים האסורים בקריאה והגדירה אותה כדברי שטות, גיחוך וכפירה בעיקר. לגלילאו ניתנה האפשרות לחקור ולפתח את התורה בתנאי שיציג אותה כהשערה, אך לא מעבר לכך. בעקבות עליתו של בארבריני אל כס האפיפיורות החליט גלילאו, לאחר הפסקה רבת שנים, לחדש את מחקריו בתחום האסטרונומיה.
בשנת 1625 החל בכתיבת הספר וסיימו לאחר חמש שנים. בהגיעו לרומא על מנת להדפיס את כתביו נפטר לפתע המוציא לאור. לאחר שנה קיבל גלילאו היתר להדפסת הספר בפירנצה במקום ברומא.
בפברואר 1632 הסתיים תהליך ההדפסה, אך המוציא לאור התבקש על ידי הכנסייה לעכב את מכירת הספר.
שמונה חודשים מאוחר יותר נקרא גלילאו לרומא עי האינקווזיציה לעמוד בפני משפט. הוא הואשם עי האנקויזיציה באמונה בתנועת כדור הארץ ובהוראת תאוריה זו, בניגוד לאיסור המפורש של הכנסיה.
הספר תורגם לשפה הלטינית ויצא לאור בפעם הראשונה בעיר שטרסבורג בשנת 1635. באותה שנה תורגם הספר לשפה האנגלית אך לא הודפס.

תוכן הספר

הספר דן בשתי התאוריות האסטרונומיות היריבות:
התלמאית הטוענת שכדור הארץ נח במרכז העולם והקופרניקאית המניחה שהשמש אינה נעה והכוכבים נעים סביבה.
גלילאו בחן את שתי התאוריות על פי יכולתן להסביר את התופעות הנצפות בשמים ואת התאמתם לתופעות המוכרות על הארץ. הספר דן גם בחוקים פיזקלים כחוקי התנועה כחלק מהדיון באסטרונומיה.

הספר נכתב באיטלקית בצורת דיאלוג כלומר שיחה בין שלושה משוחחים: סליאבאטי המיצג את עמדתו של גלילאו, סימפליציו המיצג את הפילוסופים האריסטוטלים הסבורים שכדור הארץ אינו נע, סאגרדו אציל ונציאני המוצג כהדיוט כלומר לא מומחה המוכן ללמוד משני הדוברים האחרים.

הדיאלוג בנוי כויכוח על מידת סבירותם של שני המודלים למבנה העולם. הוא מוצג כויכוח למטרות הנאה והבנה, ולא על מנת לפסוק איזו תאוריה נכונה. עם זאת, בהסתכלות בין השורות, ברור שהספר מקבל את התאוריה הקופרניקאית ודוחה את התלמאית. בעקבות פרסום הספר מפנה הכנסיה אצבע מאשימה כלפי גלילאו.

הספר מחולק לארבעה ימים - פרקים. בכל יום נערכת שיחה בנושא אחר.
ביום הראשון גלילאו יוצא נגד הפיזיקה הארסטוטלית, שהיתה מקובלת עד זמנו. לפי אריסטו העולם העל-ירחי מורכב מחומר מיוחד השונה מהחומר על פני כדור הארץ - חומר הנקרא אתר. האתר הינו חומר קשה מאד אך קל יותר מכל דבר המוכר על פני כדור הארץ. תכונתו המרכזית של האתר היא התנועה המעגלית ולפיכך כל הכוכבים מטבעם נעים במעגלים. גלילאו מראה כי אין הבדל בין החומר בשמים ובארץ, ובכך טוען כי הכוכבים לא עשוים מאתר. הכוכבים והגופים על פני כדור הארץ נתונים לשליטתם של אותם חוקי טבע.
את היום השני של הדיאלוג מקדיש גלילאו לחוק ההתמדה להוכחה כי אין הבדל בין תנועה למנוחה ומכאן שתנועת כדור הארץ אפשרית בלי שנרגיש בכך.
היום השלישי מוקדש לנתוח תצפיות אסטרונומיות על מנת להראות שגם בשמים יש יצירה וכליה, ושלא כל מה שנמצא מעל הירח נצחי וקבוע כפי שטען אריסטו.
היום הרביעי מוקדש להסבר הקופרניקאי של מערכת השמש. מענין לצין כי בתאור זה מתאר גלילאו את תנועת הכוכבים במעגלים, למרות שקפלר הראה עשרים שנה קודם לכן כי מסלולי הכוכבים הם אליפסות.

לקריאת קטעים נוספים (תרגום לאנגלית)

קראו עוד:

"הפיזיקה" של אריסטו
הדיאלוג אודות שתי מערכות העולם הראשיות התלמאית והקופרניקאית (פריט זה)
כתיבת ופרסום - "הדיאלוג אודות שתי מערכות העולם הראשיות"
האיסור על התאוריה הקופרניקאית

ביבליוגרפיה:
כותר: הדיאלוג אודות שתי מערכות העולם הראשיות התלמאית והקופרניקאית
שם  האתר: אנדריאה Andrea
בעלי זכויות : אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הערות: 1. פרופ' דוד חן - מנהל המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי.
2. דר' דוד מיודוסר - מנהל המעבדה לטכנולוגית ידע.
3. דר' אביגיל אורן - מנהלת הפרוייקט - "דעמיין".
4. אורלי להב - מרכזת הפרוייקט.
5. קבוצת המחקר והפיתוח : דר' אביגיל אורן, דר' דוד מיודוסר, דר' גיל עמית, אורלי להב, שאול קציר.
הערות לפריט זה: 1. המשך כותר: גלילאו גלילאי - 1632.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית