הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפריווילגיה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


כתב החירות שהעניק האדון לתושבי העיר שהתפתחה בתחום שלטונו.

הפריוולגיה קבעה את מעמדם של התושבים, והגדירה אילו מסים יוטלו עליהם ומאילו מסים יהיו פטורים. רק לעתים רחוקות העניק האדון לתושבי העיר חירויות מלאות. כתבי החירות היו שונים מעיר לעיר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: פריווילגיה
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית