הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהיג'רה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


הבריחה של מוחמד ממכה לית'רב בשנת 622 מכונה היג'רה, שפירושה הגירה.

בית'רב הצטרפו למוחמד מאמינים נוספים, והעיר הפכה לעיר מרכזית שבה פעל מוחמד ובה אף נקבר.
שמה של העיר ית'רב שונה, והיא נקראה מדינת א(ל)נבי - עיר הנביא, ובקיצור אלמדינה, שפירושו "העיר".
ספירת השנים של המוסלמים החלה מתאריך ההיג'רה (כך שבספירת השנים של המוסלמים, שנת 622 היא השנה הראשונה בלוח המוסלמי - 1 להיג'רה).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: היג'רה
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית