הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חוק וחברה במקרא > פולחןעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > היסטוריה במבט רב-תחומי > היסטוריה וארכיאולוגיה > העת העתיקה
מוזיאון ישראל, ירושליםצלמית שור משומרון
צלם: ירושלים מוזיאון ישראלצלמית שור משומרון

נתגלתה במערב השומרון. גובה – 12 ס"מ. אורך – 18 ס"מ. תארוך – בערך 1200 לפני סה"נ. צלמית השור נמצאה באתר שהוגדר כמקום פולחן פתוח, במקרא נהגו לכנות מקומות פולחן אלה "גבעה גבוהה". האתר הוא מתקופת ההתנחלות וננטש לאחר זמן קצר. צלמית השור שמשה ככל הנראה כסמל לפריון בפולחן מימי השופטים, באזור שהיה בנחלת שבט מנשה.


לתמונה מוגדלת


צלמית זו ייחודית, מלבד היותה צלמית השור הגדולה ביותר שנתגלתה באזור כולו, העיצוב שלה נעשה בדרך מאוד מיוחדת. הצלמית נעשתה בשיטה הנקראית "השעווה האבודה", טכניקה בה יוצרים את הדגם בשעווה, לאחר מכן מצפים את השעווה בחומר (חימר), משאירים מספר פתחים בחומר, יוצקים ברונזה רותחת לתוך כלי החומר, השעווה ניתכת וזורמת החוצה דרך הפתחים שהושארו בחומר ומפנה מקומה לברונזה. נראה כי העיניים היו מזכוכית או חומר אחר שלא שרד, ורק חריתה של עיגולים מסגירה את הימצאותן. הרגליים והאזניים עברו עיבוד מדויק למדי, כמו גם אברי המין הזכריים של השור המעידים על החשיבות שייחסו לפריון.
הצלמית נוצרה כנראה בידי אמן מקומי, יתכן ישראלי שהמשיך מסורת קדומה של צלמיות שור שרווחו באזור כולו כסמל לכוח ופריון. לעיתים השור עצמו הוא מושא הפולחן ולעיתים הוא מסמל אלוהות, כמו האל בעל - אל הסערה המופיע במקרא. האסוציאציה לעגל הזהב במקרא, גרמה לחוקרים רבים לזהות את העגל כסמל לאלוהי ישראל. השור שנתגלה בשומרון, נראה על פי גודלו ודרך עיבודו כחפץ פולחני לו סגדו ולא ככלי ששימש לפולחן.
במקרא מופיע פולחן העגל מספר פעמים. לראשונה, כשבני ישראל בקשו מאהרון לעשות להם אלהים ואהרון יוצר עגל, בני ישראל מתיחסים אליו כאל אלהי ישראל בדמות עגל (שמות לב, ד). גם ירבעם בן נבט, יוצר עגל כתחליף לפולחן ה' שהתקיים בירושלים בירת יהודה גם ירבעם מתיחס לפסלי העגל כאל אלוהי ישראל שהעלוהו ממצרים (מלכים א', יב, כח).אל האסופה גלריית ארכיאולוגיה מקראית3

ביבליוגרפיה:
כותר: צלמית שור משומרון
צלם: מוזיאון ישראל, ירושלים
שם  הפרסום מקורי: מוזיאון ישראל ירושלים. מחלקת צילום וזכויות יוצרים
מחבר: מוזיאון ישראל, ירושלים
בעלי זכויות : מוזיאון ישראל, ירושלים
הוצאה לאור: מוזיאון ישראל, ירושלים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית