הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסוף גנב לתליה
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


סוֹף גַּנָּב לִתְלִיָּה

פרוש: סופו של כל עבריין לקבל את עונשו.

 


מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: סוף גנב לתליה
שם  הפרסום מקורי: פתגמון : מילון פתגמים
מחברות: ליפקין, שרה ; בוהק, חוה
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית