הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמרבה נכסים - מרבה דאגה
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


מַרְבֶּה נְכָסִים – מַרְבֶּה דְּאָגָה

פרוש: אדם שיש לו נכסים רבים – יש לו גם דאגות רבות.

 

מקור:
אבות ב, ז - "הוא היה אומר, מרבה בשר מרבה רימה, מרבה נכסים מרבה דאגה; מרבה עבדים מרבה גזל, מרבה שפחות מרבה זימה; מרבה נשים מרבה כשפים. מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חכמה. קנה שם טוב, קנה לו לעצמו; קנה דברי תורה, קנה חיי העולם הבא."

מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: מרבה נכסים - מרבה דאגה
שם  הפרסום מקורי: פתגמון : מילון פתגמים
מחברות: ליפקין, שרה ; בוהק, חוה
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית