הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטפשים
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


יָפָה שְׁתִיקָה לַחֲכָמִים, קַל וָחֹמֶר לַטִּפְּשִׁים

פרוש: השתיקה מתאימה לחכמים, ועל אחת כמה וכמה היא מתאימה לטיפשים.

 

מקור:  מסכת פסחים פרק ט דף צט -  "מכאן אמרו חכמים יפה שתיקה לחכמים קל וחומר לטפשים שנאמר (משלי יז) אויל מחריש חכם יחשב"


מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: יפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטפשים
שם  הפרסום מקורי: פתגמון : מילון פתגמים
מחברות: ליפקין, שרה ; בוהק, חוה
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית