הסדרי נגישות
עמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים
אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


תקציר
הדפוס הוא תהליך טכנולוגי המאפשר לנו ליצור מספר רב של עותקים בזמן קצר. הדפוס מורכב מכמה שלבים, וכדי שנקבל דף מודפס על כל השלבים הללו להתבצע.הדפוס - אמנות הכתיבה המלאכותית


הדפוס הוא תהליך טכנולוגי המאפשר לנו ליצור מספר רב של עותקים בזמן קצר. הדפוס מורכב מכמה שלבים, וכדי שנקבל דף מודפס על כל השלבים הללו להתבצע.

כשיוהנס גוטנברג המציא את הדפוס במאה ה-15 הוא המציא למעשה פס יצור. גוטנברג שיכלל טכנולוגיות קיימות אשר היו בתקופתו בשימושם של בעלי מלאכה שונים, והוסיף להן טכנולוגיות חדשות שלא הוכרו קודם לכן.

כדי לקבל ספר מודפס, היה צורך בכמה גורמים הכרחיים:

  • יציקת אותיות
  • דיו המתאימה למתכת שממנה עשויות האותיות
  • נייר מתאים ובכמויות הדרושות
  • מנגנון לארגון האותיות ולאחזקתן
  • מכונה שבאמצעותה מודפסים הדפים (מכבש הדפוס)

לפני שהומצא הדפוס, הועתקו הספרים בכתב-יד. הדפוס נועד להחליף את היד הכותבת במכונה המאפשרת יצירה של עותקים רבים יותר, בזמן קצר יותר ובעלות נמוכה יותר. המצאת הדפוס מבוססת על התפתחות טכנולוגית אולם הדפוס הומצא רק אחרי שנוצר צורך בשכלול הדרך הקיימת להעתקת הספרים - כלומר, כאשר התנאים הכלכליים והחברתיים באירופה התאימו להתפתחות זו.

המצאת הדפוס הצליחה באירופה גם בזכות המספר הקטן יחסית של האותיות באל"ף-בי"ת האירופאי. לולא כן, היתה הדפסת טקסטים מסורבלת - ואולי בלתי כדאית. סביר להניח שאין זה מקרה שהדפוס לא הומצא בסין, למשל.

קראו עוד:

הדפוס - אמנות הכתיבה המלאכותית (פריט זה)
מכבש הדפוס
תהליך ההדפסה
יציקת אותיות
סידור האותיות במסגרת לפני ההדפסה
הנייר
הדיו
כתיבת ספרים לפני הדפוס
פועלי הדפוס
תרבות הדפוס
הדפוס : סיפור של בני אדם

ביבליוגרפיה:
כותר: הדפוס - אמנות הכתיבה המלאכותית
שם  האתר: Gutenberg
בעלי זכויות : אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. פרופ' דוד חן - מנהל המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי.
2. דר' דוד מיודוסר - מנהל המעבדה לטכנולוגית ידע.
3. דר' אביגיל אורן - מנהלת הפרוייקט - "דעמיין".
4. אורלי להב - מרכזת הפרוייקט.
5. קבוצת המחקר והפיתוח : דר' אביגיל אורן, דר' דוד מיודוסר, דר' גיל עמית, אורלי להב, ג'יי הורוויץ, שאול קציר
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית