הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקוםעמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > גיאוגרפיה של האדם > גיאוגרפיה היסטורית
אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי


תקציר
על פי מה קבעו את היקפו של כדור הארץ? ארטוסתנס (?195-276 לפנה"ס) - גיאוגרף, אסטרונום ומתמטיקאי, פיתח שיטה למדידת היקף כדור הארץ.מדע כדור הארץ : מהו היקף כדור הארץ?
מחברת: צביה לוטן


במאה הרביעית לפני הספירה בנו מתמטיקאים - גיאוגרפים גלובוס והחלו לחלק אותו בעזרת קווים סימטריים;
אך על פי מה קבעו את היקפו של כדור הארץ בקו המשווה?

אריסטו, (384-322 לפנה"ס), שידע על הודו ועל מקומות רחוקים מתלמידו אלכסנדר הגדול (אשר ערך מסעות כיבוש לאסיה), קבע כי ביחס ליקום כדור הארץ הנו קטן מאוד:

ארטוסתנס (?195-276 לפנה"ס) - גיאוגרף, אסטרונום ומתמטיקאי - פעל בספרייה באלכסנדרייה, ופיתח שיטה למדידת היקף כדור הארץ. הוא העריך את הקוטר ב- 250,000 סטאדיות. כאמור, איננו יודעים בכמה בדיוק מדובר; אך לפי אחת ההערכות היקף כדור הארץ לפי המדידה שלו היה 39,690 ק"מ - סטייה של כאחוז אחד מהקוטר האמיתי!
כיצד ידע זאת?

הסתכלו בשרטוט המסביר את החישובים שערך ארטוסתנס:

A - הוא המרחק בין אסואן ואלכסנדריה כ - 800 ק"מ.
שני החיצים מדמים קרני שמש:
הקרן הימנית חודרת בקו ישר לבאר באסואן, הקרן השמאלית נופלת על מוט ,שהציב ארטוסתנס באלכסנדריה, בזוית של 90 מעלות לאדמה.
ארטוסתנס מדד את הזוית (a) שבין סוף הצל לבין קצה המוט ולאחר מכן חישב את הזוית השלישית במשולש (b):
(b = 180 - (90 + a

זוית b היא גם הזוית שבמרכז כדור הארץ כי היא נוצרת כאשר הקו הישר (המשך המוט) חותך את שני הקווים המקבילים (שתי הקרניים).

מאחר וזוית b הייתה 1/50 מתוך 360 מעלות הוא הכפיל בחמישים את המרחק שבין הבאר באסואן לבין העמוד באלכסנדריה, 800 ק"מ, וקיבל מספר קרוב מאוד להיקפו של כדור הארץ, 40,000 ק"מ לערך.

ארטוסתנס צירף חישובים גיאומטריים ותצפיות לתיאוריה אופטית שעל פיה קווי האור מתפשטים בקו ישר.

מצומצמות אף יותר היו הערכותיהם של סטרבו (64 לפנה"ס 19 לספירה), גיאוגרף, פילוסוף והיסטוריון
יווני, ושל פוסידונוס (135-51 לפנה"ס), פילוסוף, גיאוגרף, אסטרונום והיסטוריון יווני, אשר ניסו לשפר את מדידתו של ארתוסטנס וטענו כי היקף כדור הארץ קטן אף יותר.
חוקרים יווניים אלה אמדו את היקף כדור הארץ בכ-180,000 סטאדיות, שהן כ-33,000 ק"מ.
לפי חישובם הודו אמורה להמצא במרחק של כ-70,000 סטאדיות ממערב לאירופה. מסקנתם אומצה על ידי קולומבוס ועודדה אותו במסעו.

קראו עוד:

מדע כדור הארץ : מבוא
מדע כדור הארץ : איך ידעו שהארץ היא כדור
מדע כדור הארץ : מבנה הארץ
מדע כדור הארץ : מהו היקף כדור הארץ? (פריט זה)
מדע כדור הארץ : באילו אזורים יכולים בני אדם לחיות?
מדע כדור הארץ : חציו הדרומי של כדור הארץ

ביבליוגרפיה:
כותר: מדע כדור הארץ : מהו היקף כדור הארץ?
שם  האתר: האופק מתרחב
מחברת: לוטן, צביה
בעלי זכויות : אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הוצאה לאור: אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. תחקיר: שאול קציר.
2. עיצוב גרפי: סשה פיסרבסקי, רם עפרון.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית