הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > גיאומורפולוגיהעמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > גיאוגרפיה פיסית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנסיגה של מצוק מפל מים
מחברות: בילי סביר; מאירה שגבבאיור זה נראה את תהליך הנסיגה של מצוק מפל מים. המים הזורמים במפל יוצרים בקרקעית מערבולת וניתזים בעוצמה לכל עבר. כתוצאה מכך, השכבה הרכה של המצוק מתבלה במהירות גדולה יותר מהשכבה הקשה שמעליה, וכך נוצר שקע בקיר המצוק. במהלך הזמן המים מעמיקים את השקע, והשכבה העליונה, הסלע הקשה, נשארת תלויה מעל השקע. לבסוף, השכבה העליונה מתמוטטת ונופלת, וכך המצוק נסוג לאחור.


ביבליוגרפיה:
כותר: נסיגה של מצוק מפל מים
שם  התקליטור: מסע במרחבי כדור הארץ : פרקים נבחרים בגיאוגרפיה פיזית
מחברות: סביר, בילי ; שגב, מאירה
תאריך: 2004
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. תקליטור מלווה את הספר מסע במרחבי כדור הארץ- פרקים נבחרים בגיאוגרפיה פיזית שפותח ע"י צוות הגיאוגרפיה במטח.
2. ניהול הפיתוח: ציפי אגוזי.
הערות לפריט זה:

1. אנימציה: גיל בשן.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית