עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אמונות ודעות במקראעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > סיפורי הראשית > סיפורי הראשית ומיתוסים מקבילים
החברה לחקר המקרא בישראל


תקציר
ספר החיים וספר הגורל כספרים שמימיים שיש להם השפעה על חיי בני אדם מוכרים מהמיתוס. ייתכן ויש להם איזכור גם בספר תהלים.שאריות מיתולוגיות בספר תהילים : ספר הגורל וספר החיים
מחברת: יהודית דישון


שני ספרים אלוהיים מוזכרים בספר תהילים, האחד מוזכר אפילו בשמו. ספר הגורל נרמז בתהילים קל"ט, טז: "גלמי ראו עיניך ועל-ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם". בשם מוזכר ספר החיים: "ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל-יכתבו" (תהילים ס"ט, כט).

גסטר מעיר96 שכמה עמים שמיים האמינו בלוחות אלוהיים או בספר הגורל. הבבלים האמינו שלנבו, הסופר האלוהי, היו לוחות כאלה. אשורבניפל פונה אליו במלים "וחיי חקוקים לפניך". בראש השנה הבבלי נאספו האלים בחדר הגורל ושם החליטו על גורל בני האדם.

ספר החיים שונה מספר הגורל. זוהי מגילה שמימית, שבה רשומים המעשים הטובים והרעים של בני האדם97. מתהילים ס"ט, כט נראה, שכתובים בו רק השמות של אלה אשר נחשבים כעבדי ה'. להיות מוצא מספר החיים פירושו של דבר שכל הזכויות הקשורות בחברות בית ישראל אינן קיימות. מיותר להזכיר, שספר החיים תופס מקום חשוב בראש השנה היהודי.

כפי שראינו מרובות השאריות המיתולוגיות שניתן להיתקל בהן פה ושם בספר תהילים. כמובן שאי אפשר היה במסגרת מאמר זה לטפל בכל המקומות האפשריים בו ניתן לגלות שאריות כאלה, והכוונה היתה רק להתוות דרך למחקר מקיף יותר. צורות לשון נסתרות מאתנו כיום עלולות להתבאר לנו לפתע מהתגלות חומר ארכיאולוגי חדש. מצד שני רחוקים הדברים מלהיות ברורים לגמרי, וייתכן בהחלט שמובאות שונות במאמר זה ניתנות גם לפירוש אחר בתכלית.

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
שאריות מיתולוגיות בספר תהילים : עלילת הבריאה
שאריות מיתולוגיות בספר תהילים : תפיסת העולם
שאריות מיתולוגיות בספר תהילים : השאול
שאריות מיתולוגיות בספר תהילים : אלמות ונעורים נצחיים
שאריות מיתולוגיות בספר תהילים : אספת האלים
שאריות מיתולוגיות בספר תהילים : ייחוס תכונות אנושיות לה'
שאריות מיתולוגיות בספר תהילים : ספר הגורל וספר החיים (מאמר זה)

הערות:
96. כנ"ל, ע' 288.
97. עיין גסטר, טספיס, ע' 289.

ביבליוגרפיה:
כותר: שאריות מיתולוגיות בספר תהילים : ספר הגורל וספר החיים
מחברת: דישון, יהודית
שם  הספר: פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל : ספר ה' : לזכר שמואל דים ז"ל
עורכי הספר: בר-דרומא, חיים  (ד"ר) ; גבריהו, חיים מ.י.
תאריך: תשי"ח
הוצאה לאור: החברה לחקר המקרא בישראל; קרית ספר
הערות: 1. לא הצלחנו לאתר את בעלי זכויות היוצרים לפריט. במידה ויאותרו בעלי הזכויות, נפנה אליהם לקבל את הרשאתם.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית