הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואה > שמואלעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה > שאול


תקציר
סיפור הולדתו של שמואל מכיל מוטיבים שחוזרים בסיפורי האבות: מוטיב האם האהובה העקרה ומוטיב בחירת הבן שאינו בכור. האגדה על הולדת שמואל מביאה גם מדרש שם לשמו, אך מדרש שם זה אינו מדויק מבחינה לשונית ופרשנים הציעו דרכים שונות להבהרת הקשר בין השם למדרש השם.שמואל : מסיבות הולדתו
מחבר: פרופ' שמואל אחיטוב


בסיפור הולדת שמואל יש מיסוד האגדה. שמואל נולד לאמו העקרה, האהובה על אישה, לאחר שנדרה למסור את בנה לשירות האל במקדש. מוטיב האשה האהובה העקרה חוזר בסיפורי האבות: שרה, רחל ואף רבקה; ובן העקרה שאינו בכור לאביו נועד לגדולה: יצחק ויוסף. אף יש דמיון בין סיפור הולדת שמואל לסיפור הולדתו של שמשון לאמו העקרה (שופ' יג, ב; ושים לב לפתיחה השווה של שני הסיפורים). אצל שניהם קיים עניין הנזירות, אבל בעוד שאצל שמשון הנזירות היא מצות המלאך (שם, פס' ד ואילך), אצל שמואל האם נודרת: ומורה לא יעלה על ראשו (שמ"א א, יא); ועיין כרך ה, טור 796. מסתבר שאין כאן מוטיב ספרותי אלא נוהג קדום של נדר שהכתובים כורכים אותו בייעודם מבטן של שמשון ושמואל: זה יושיע את ישראל וזה יהיה שאול לה' כל ימי חייו.

סיפור הולדת שמואל כרוך במדרש השם. הכתובים דורשים את השם שמואל כאילו היה גזור משורש שא"ל (פס' יז, כ, כז-כח; והשווה גם פס' יא: ונתתיו לה'), ולפיכך אינו מתאים לשם שמואל (על פירושן ע"ע 1. שמואל). מטעם זה יש סבורים שמקורו של סיפור הולדת שמואל בסיפור על הולדת שאול ויעודו, אשר אבד. אבל לדעת אחרים אין כאן אלא מדרש שמות עממי הנסמך על דמיון צלילים (כך כבר רלב"ג; ומן החדשים אופמנהיימר); ויש טוענים שגם מבחינה מהותית אין פירוש השם שמואל כי אם: השם (היינו: הבן, הזרע) של האל, כלומר הוא שאול מהאל או שאול לאל (צבת) אבל אלו פירושים דחוקים. על-כל-פנים, לא בא הסיפור האגדי אלא להסמיך את שמו של שמואל לייעודו, ללא הקפדה יתירה על הדיוק הלשוני.

לעבור ל: שמואל הנביא

ביבליוגרפיה:
כותר: שמואל : מסיבות הולדתו
מחבר: אחיטוב, שמואל (פרופ')
שם  הספר: אנצקלופדיה מקראית
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך הערך "שמואל" המופיע בכרך ח'.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית