מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיום המשפחה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות הספריה הוירטואלית


יום המשפחה הוא גלגולו המתקדם של יום האם.
"יום האם" נולד עוד ביוון העתיקה וציין את חגה של ריאה, אם כל האלים. בארצות-הברית התמסד "יום האם" בשנת 1914 בעקבות פנייתה של אנה ג'רביס, שהגתה את הרעיון בימי האבל על מות אימה.

במדינת ישראל חל יום האם ב-ל' בשבט, הוא יום פטירתה של הנרייטה סאלד - אם עליית הנוער. בעקבות שינויים חברתיים ותרבותיים בעולם ובמדינת ישראל, שונה יום האם ליום המשפחה, ובהתאם שונו ההדגשים שלו.

ביום האם הדגישו את תפקידיה של האם כמטפלת בבית ובילדים, תפיסה מסורתית של האם ותפקידיה.
ביום המשפחה מדגישים את הקשרים בין בני המשפחה הקרובה והמורחבת ונותנים את הדעת על מהות האהבה ועל התמיכה ההדדית בין בני המשפחה. התפיסה היא של חלוקת תפקידים שיוויונית במשפחה, ומתן הכרה לכל סוגי המשפחות השונות: גרושים, משפחות חד הוריות, משפחות חד מיניות וכו'.

מבנה המשפחה, הפך בעשורים האחרונים לגמיש ומגוון מבעבר. השינויים במבנה המשפחות ומשקי הבית מושפעים ממגמות דמוגרפיות, חברתיות-תרבותיות וכלכליות בחברה, אך גם משפיעים עליהן.

לרגל יום המשפחה שחל בחודש פברואר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה נתונים על משפחות ומשקי-בית בישראל.
משפחה מוגדרת כתא חברתי שבו שני אנשים או יותר הגרים באותו משק בית, וקשורים זה לזה כבני זוג או כהורים וילדים. סוגי המשפחה העיקריים הם: זוג בלבד, זוג עם ילדים או הורה יחיד עם ילדים.

בשנת 2003:
- בישראל היו יותר ממיליון וחצי משפחות.
- 51% מכלל המשפחות כוללות זוג הורים עם ילדים בגילים 0-17.
- 6.3% מכלל המשפחות (100 אלף משפחות) הן משפחות חד הוריות עם ילדים בגילים 0-17.
- קצב הגידול של המשפחות החד הוריות בישראל ב-6 השנים האחרונות גבוה פי 1.7 מקצב הגידול של כלל המשפחות.
- המשפחה הישראלית כללה בממוצע 3.7 נפשות.
- בישראל היו 43 אלף זוגות לא נשואים.

ביבליוגרפיה:
כותר: יום המשפחה
שם  הפרסום מקורי: ימים וארועים מיוחדים בארץ ובעולם
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות הספריה הוירטואלית
תאריך: -
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברים: צוות הספרייה הוירטואלית.
2. תשס"ה,  2005.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית