הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > ביולוגיהעמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > חקלאות
ספרית מעריב


תקציר
על תחילתה של ההשבחה המתוכננת, ההכלאה, שתוצאתה היא צירופים חדשים של גנים.השבחה : הופעת המשביח המקצועי
מחבר: קולין טאג'


כאשר צמחים ובעלי-חיים מן הבר נהפכים לגידולים ולבהמות משק המתאימים לתכלית אנושית כלשהי, הדבר נקרא "השבחה". אולי אין זו השבחה בעיני אלוהים, ובהמות וגידולים רבים, בחשבון כולל, הרבה יותר חלושים מאבותיהם שחיו בבר, אבל "השבחה" היא המונח השגור, ולכן מוטב שנוסיף להחזיק בו.

מכל מה שנאמר לעיל עולה בבירור כי "השבחה" ניכרת יכולה להתרחש בלא שהחקלאי יקדיש לה מחשבה מרובה. אם הוא רק שומר על עירנותו, ומשתמש בייחורים או בזרעים מצמחים יחידים שהשביעו את רצונו ביותר, הגידולים (או בעלי-החיים) ישתנו במרוצת הזמן במידה משמעותית מאוד - כללית, יתקרבו יותר ויותר לרצוי. יש לכך חשיבות רבה ביותר. החקלאים הראשונים לא יכלו לחזות מראש שטיפולם ישנה את הגידולים ואת בעלי-החיים שלהם בדרכים הרצויות. אבל זו היתה התוצאה, והיא הביאה ברכה רבה.

אפשר להניח, מנימוקים סטטיסטיים, שאחדים מאותם חקלאים ראשונים היו גאונים, ובוודאי הבינו מהר מאוד כי אפשר לתכנן "השבחות" ולחתור לקראתן; אין הכרח שנתאר לעצמנו כי מדובר פשוט בהמתנה לדברים שיקרו. אין לי מושג מתי תפסו החקלאים לראשונה כי שני צמחים יחידים שונים בעלי תכונות משלימות (נאמר, אחד עסיסי ואחד גדול), אם יכליאו אותם בכוונה תחילה, יביאו לעולם צאצאים העשויים לשלב את תכונותיהם הטובות של השניים. אין ספק שמגדלי הסוסים פעלו לאורו של עיקרון זה כבר בתקופה הקלאסית, וידעו על סכנותיה של רביית-פנים וכל השאר. הכלאת צמחי גידול יחידים דומה עקרונית לפלישה, ותוצאתה היא צירופים חדשים של גנים, מלבד זאת שההכלאה נעשית בכוונה תחילה, וחותרת לכיוון שנקבע מראש, ואילו הפלישה היא עניין של זמן ומקרה, כך שעל כל תשומה חיונית ממקור רצוי בבר, יש מאה חדירות מרגיזות, נוסח "ריח הפריחה של... הקולרבי" שהתאונן עליו קובט. הכלאה מחושבת של פרטים בעלי תכונות משלימות, בשילוב עם ברירה מחושבת של צאצאיהם הרצויים ביותר, היא עיקרה של כל השבחה, ומקורותיה קודמים לשחר ההיסטוריה הכתובה.

אולם משיורדים לפרטים, יש בהשבחת הגידולים ובעלי-החיים הרבה יותר מאשר סתם הכלאה וברירה, או כדברי המשביחים המודרניים, "הכלאת הטוב עם הטוב בתקווה לטוב". ההשבחה המודרנית של צמחים או בעלי-חיים צריכה להיראות כחיוץ (אקסטרפולציה) וכליטוש של התופעות העשויות להתרחש בשדות האיכרים, ועם זאת חשוב להבין מה גדול היה החיוץ הזה.

לפריטים נוספים מתוך הפרק:

השבחה
השבחה : השפעת החקלאים הראשונים על צמחים ובעלי-חיים
השבחה : ההשבחה שמלפני המשביחים
השבחה : מין חדש על רגל אחת: פוליפלואידיות
השבחה : הופעת המשביח המקצועי (פריט זה)
השבחה : יתרונות ההשבחה המודרנית על החקלאות הפשוטה
השבחה : רביית-פנים ורביית-חוץ
השבחה : הכלאה לאחור
השבחה : מכלוא F1
השבחה : הרחבת המאגר הגנטי
השבחה : גידולים חדשים באמצעות פוליפלואידיות
השבחה : משחקי כרומוזומים
השבחה : הכפלה אל-זוויגית
השבחה : הזינוק הגדול קדימה: תרבית רקמות צמחים
השבחה : שונות סומקלונית
השבחה : מכלואים סומטיים
השבחה : בהמות משק
השבחה : "יעילות"
השבחה : גזעים נדירים
השבחה : "השבחה" מהי?

ביבליוגרפיה:
כותר: השבחה : הופעת המשביח המקצועי
שם  הספר: מהנדס הגן : גנים וגנטיקה : ממושג התורשה עד ליצירת חיים
מחבר: טאג', קולין
תאריך: 1996
הוצאה לאור: ספרית מעריב
הערות: 1. מאנגלית: עמנואל לוטם.
הערות לפריט זה:

1. המאמר הוא חלק מפרק 6 בספר.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית