הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתנועת המזרח"י
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מזרח"י – ראשי תיבות של: מרכז רוחני. תנועה ציונית דתית שהוקמה בשנת 1902 על ידי רבנים ציונים בקונגרס הציוני.

הרקע להקמתה היה ויכוח על אופייה של הפעילות התרבותית בתנועה הציונית שלא הודגש בה ההיבט הדתי, לטענת הרבנים הציונים. חששם מפני אופיה החילוני של הציונות הוביל להקמת מפלגה בתוך הקונגרס הציוני. הרב יצחק יעקב ריינס, מנהיג המפלגה, ראה אפשרות לתמוך בפעילותה של התנועה הציונית, כי פעלה לקיום מצוות יישוב ארץ ישראל – מצווה שנחשבה בעיניו שקולה כנגד כל המצוות, אך סבר כי העיסוק בנושא התרבות אינו עניינה של התנועה הציונית.
לפי תפיסת המזרח"י, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל הם שלושה יסודות המשלימים זה את זה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: תנועת המזרח"י
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית