הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית"מדינת היהודים"
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


שם הספר שפרסם בנימין זאב (תיאודור) הרצל בשנת 1896 בשפה הגרמנית. כותרת המשנה של הספר היא: "ניסיון של פתרון מודרני לשאלת היהודים". ייחודו של "מדינת היהודים" הוא בדרך שבה ניתח הרצל את האנטישמיות ובתוכנית המדינית שהציע. הרצל הציג את בעיית העם היהודי כבעיה לאומית, והפתרון שהציע היה פתרון מדיני – הענקת ריבונות טריטוריאלית לעם היהודי.

הוא טען כי כדי לפתור את בעיית העם היהודי על המעצמות הגדולות לנקוט צעד גלוי ופומבי, ולתת צַ'רְטֶר (זיכיון) להתיישבות יהודים בארץ ישראל. בכך יוכיחו שהן מכּירות בעם היהודי ומסכימות לסייע לו לפתור את בעייתו המתמשכת.
נוסף על ארץ ישראל, המולדת העתיקה, הציע הרצל גם את ארגנטינה כאפשרות לטריטוריה שבה אפשר להקים את מדינת היהודים. הוא גם התווה דרך למימוש התוכנית, והציע הקמת שני ארגונים: "אגודת היהודים" ו"חברת היהודים". בספר, חזה הרצל את מדינת היהודים כמדינת מופת מתוקנת שבה ישררו הצדק והשוויון. הספר הודפס בעותקים רבים ותורגם ללשונות שונות. הוא התקבל בהתלהבות בקרב יהודים רבים, אך גם קמו לו מתנגדים בחוגים יהודיים שונים.
תפיסה זו שהעלה הרצל – ציונות המתבססת על מטרה מדינית ועל מעשה מדיני גלוי לעיני כל - נקראת "ציונות מדינית".

קראו עוד:
פרסום "מדינת היהודים" של בנימין זאב הרצל
בנימין זאב (תיאודור) הרצל
אך משחק הוא : העיתונות על הרצל והקונגרס הציוני הראשון
יתרונות התמימות הקדושה


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון "נוער חושב מחר"
ביבליוגרפיה:
כותר: "מדינת היהודים"
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית