הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפינסקר, יהודה לייב (1821-1891)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


יוזם ועידת היסוד הפומבית של תנועת "חיבת ציון" בעיר קטוביץ, בגבול רוסיה-גרמניה, 1884. יליד אודסה שברוסיה, בן למשפחת משכילים עבריים, רופא במקצועו. בהשפעת הפרעות ביהודים ברוסיה ב-1881 ("סופות בנגב") פרסם בעילום שם בשפה הגרמנית חוברת בשם "אוטואמנציפציה – קול קורא לבני עמו מאת יהודי רוסי" (1882), ובה טען שהעם היהודי חייב לפעול בעצמו למען שחרורו הלאומי בתחומי טריטוריה משלו.

את הרעיון המרכזי של חיבורו ביטא בפסוק מן המשנה במסכת אבות המצוטט בפתיחה לחוברת: "אם אין אני לי – מי לי?".
לדברי פינסקר, האנטישמיות תשרור תמיד כי מקורה במצב האָנורמלי שהעם היהודי נתון בו, מצב הגורם ליוּדוֹפוֹבְּיָה. הוא גם טען שהאמנציפציה שהעניקו המדינות ליהודים – נכשלה. תחילה דגל פינסקר בריכוז טריטוריאלי של העם היהודי במקום כלשהו, לאו דווקא בארץ ישראל, ובחזרה לעבודה חקלאית. רק לאחר ועידת קטוביץ קיבל פינסקר את התפיסה שהפתרון הטריטוריאלי היחיד לעם היהודי הוא ארץ ישראל.

קראו עוד
על פינסקר לאון
י"ל פינסקר באתר לקסיקון לתרבות ישראל


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: פינסקר, יהודה לייב (1821-1891)
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית