הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > מטרופולינים > באר שבעעמוד הבית > ישראל (חדש) > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבלתי מועסקים מכוח עבודה בבאר שבע (באחוזים, שנת 2000)בלתי מועסקים מכוח עבודה בבאר שבע (באחוזים, שנת 2000)

דיאגרמת עמודות המציגה את אחוזי האבטלה באופן כללי ואת אחוזי האבטלה בקרב הגברים והנשים בעיר באר שבע. כשמשווים עם דיאגרמות של בלתי מועסקים בערים: ירושלים, תל אביב-יפו וחיפה – אפשר לראות שבבאר שבע אחוזי האבטלה הכללית גבוהים, ובקרב אוכלוסיית הנשים הם הגבוהים ביותר.


לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: בלתי מועסקים מכוח עבודה בבאר שבע (באחוזים, שנת 2000)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית