הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > כלכלה וחברהעמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > מטרופולינים > ירושליםעמוד הבית > ישראל (חדש) > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבלתי מועסקים מכוח עבודה בירושלים (באחוזים, שנת 2000)בלתי מועסקים מכוח עבודה בירושלים (באחוזים, שנת 2000)

דיאגרמת עמודות המציגה את אחוזי האבטלה באופן כללי ואת אחוזי האבטלה בקרב הגברים והנשים בעיר ירושלים. כשמשווים עם דיאגרמות של בלתי מועסקים בערים: תל אביב-יפו, חיפה ובאר שבע – אפשר לראות שבירושלים אחוזי האבטלה של הגברים הם הגבוהים ביותר.


לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: בלתי מועסקים מכוח עבודה בירושלים (באחוזים, שנת 2000)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית