הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > מטרופולינים > תל אביבעמוד הבית > ישראל (חדש) > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבלתי מועסקים מכוח עבודה בתל אביב-יפו (באחוזים, שנת 2000)בלתי מועסקים מכוח עבודה בתל אביב-יפו (באחוזים, שנת 2000)

דיאגרמת עמודות המציגה את אחוזי האבטלה באופן כללי ואת אחוזי האבטלה בקרב הגברים והנשים בעיר תל אביב-יפו. כשמשווים עם דיאגרמות של בלתי מועסקים בערים: ירושלים, חיפה ובאר שבע – אפשר לראות שבתל אביב-יפו אחוזי האבטלה הם הנמוכים ביותר.


לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: בלתי מועסקים מכוח עבודה בתל אביב-יפו (באחוזים, שנת 2000)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית