הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > כלכלה וחברהעמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > מטרופולינים > חיפהעמוד הבית > ישראל (חדש) > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכלל המועסקים בעיר חיפה לפי ענף כלכלי (שנת 2000)כלל המועסקים בעיר חיפה לפי ענף כלכלי (שנת 2000)

דיאגרמת עמודות המציגה את התפלגות המועסקים, לענפי כלכלה עיקריים, בעיר חיפה. אפשר לראות שבחיפה ענף השירותים הציבוריים הוא הענף המרכזי. כשמשווים עם דיאגרמות כלל המועסקים של: ירושלים, תל אביב-יפו
ובאר שבע – אפשר לראות שכלל המועסקים בענף זה הוא קטן יחסית לירושלים ותל אביב – יפו.


לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: כלל המועסקים בעיר חיפה לפי ענף כלכלי (שנת 2000)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית