הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > מטרופולינים > ירושליםעמוד הבית > ישראל (חדש) > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכלל המועסקים בעיר ירושלים לפי ענף כלכלי (שנת 2000)כלל המועסקים בעיר ירושלים לפי ענף כלכלי (שנת 2000)

דיאגרמת עמודות המציגה את התפלגות המועסקים, לענפי כלכלה עיקריים, בעיר ירושלים. אפשר לראות שבירושלים ענף השירותים הציבוריים הוא הענף המרכזי. כשמשווים עם דיאגרמות כלל המועסקים של: תל אביב-יפו, חיפה ובאר שבע – אפשר לראות שמספר המועסקים בענף השירותים הציבוריים בעיר זו הוא הגדול ביותר מבין מספר המועסקים בענף זה ב – 4 ערי המטרופולין העיקריות.


לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: כלל המועסקים בעיר ירושלים לפי ענף כלכלי (שנת 2000)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית