הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > מטרופולינים > תל אביבעמוד הבית > ישראל (חדש) > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכלל המועסקים בעיר תל אביב-יפו לפי ענף כלכלי (שנת 2000)כלל המועסקים בעיר תל אביב-יפו לפי ענף כלכלי (שנת 2000)

דיאגרמת עמודות המציגה את התפלגות המועסקים, לענפי כלכלה עיקריים, בעיר תל אביב- יפו. אפשר לראות שבתל אביב-יפו ענף השירותים הציבוריים וענף השירותים העסקיים הם הענפים המרכזיים. כשמשווים עם דיאגרמות כלל המועסקים של: ירושלים, חיפה ובאר שבע – אפשר לראות שמספר המועסקים בענף השירותים העסקיים בעיר זו הוא הגדול ביותר מבין מספר המועסקים בענף זה ב – 4 ערי המטרופולין העיקריות.


לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: כלל המועסקים בעיר תל אביב-יפו לפי ענף כלכלי (שנת 2000)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית