הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > מגזרים ותרבויות > בדווים
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
על דתם ואמונותיהם של הבדואים.הבדואים - דת ואמונה
מחברת: אופירה גל


מוסלמים במדבר

הבדואים הם בני דת האסלאם. הם מאמינים באל אחד - אללה, ומאמינים כי רצון האל קובע את מהלך חייהם. גם באין מוסדות דתיים במדבר, כמו מסגד למשל, הם מתפללים בדבקות ומקיימים את המצוות.

נטייה דתית זו הלכה והתחזקה עם מעבר הבדואים להתיישבות קבע .

תנאי המדבר הקשים עוררו את הבדואים לשלב באמונתם מנהגים וטקסים עתיקים כדי להגן על עצמם מפני כוחם המזיק של איתני הטבע. גם כיום נפוצה בקרב הבדואים האמונה בכוחות על-טבעיים כמו שדים ורוחות, והאמונה בכוחם של קברי שיח'ים קדושים להעניק למאמיניהם רפואה שלמה. הבדואים חוששים מאוד מעין הרע, ומתגוננים מפניה באמצעות קמעות ובאמצעות מחרוזות של חרוזים כחולים.

קראו עוד:

הבדואים - רקע היסטורי (עד סוף תקופת המנדט)
הבדואים - הכנסת אורחים
הבדואים - המאהל והאוהל
הבדואים - חלוקת תפקידים
הבדואים - כלכלה מסורתית
הבדואים - מבנה החברה

ביבליוגרפיה:
כותר: הבדואים - דת ואמונה
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית