חלוקת המטענים החשמליים בענן 
חלוקת המטענים החשמליים בענן

בענן של סופת ברקים נוצר אזור גדול של מטען חיובי בפסגת הענן ומטען חשמלי שלילי במרכזו. בין שני הקטבים הללו קיים מפל מתח ומצטברת אנרגיה חשמלית. כאשר המתח עובר ערך מסוים - מתקבלת פריצה, ונוצר ניצוץ חשמלי עצום. זהו הברק.