פעילות הברקים בכדור הארץ 
פעילות הברקים בכדור הארץ

נתוני לוויין של NASA הנושא חיישן רגיש, שמטרתו למפות את פעילות הברקים בכדור הארץ. הנקודות מסמלות את הברקים, ולפיכך אפשר לראות לפי צפיפותן שמרכזי הפעילות הם סביב קו המשווה באזור אפריקה ובדרום אמריקה.