מזג האויר על פני כוכב הלכת שבתאי 
מזג האויר על פני כוכב הלכת שבתאי

הפסים הצבעוניים הנראים בתצלום הינם עננים על פני האטמוספירה של שבתאי, המורכבים מאמוניה ומתרכובות גופרית. ניתן גם להבחין במערבולות הנגרמות מסערות ורוחות חזקות הנושבות באטמוספירה.