אברי המין הגבריים 
אברי המין הגבריים

אברי המין של הזכר.