בול ועליו דיוקנו של יאנוש קורצ'אק | צייר:  א. אדלר
בול ועליו דיוקנו של יאנוש קורצ'אק
דיוקנו של יאנוש קורצ'אק על בול שיצא בשנת 1962-תשכ"ג.