עגלות רתומות לסוסים נושאות חפצים מבית היתומים של יאנוש קורצ'אק | צלם:   -
עגלות רתומות לסוסים נושאות חפצים מבית היתומים של יאנוש קורצ'אק
בית היתומים של יאנוש קורצ'אק עובר בפקודת הנאצים לגטו ורשה, 1940.