עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך]עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פהמונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן


א ב ד ה ח כ ל מ נ ס ק ש ת

א

אדם מועד לעולם
אין דרך בני אדם להתבונן בדרכים
ארבעה אבות נזיקין

ב

בור
במיטב הארץ

ד

דיו לבא מן הדין להיות כנדון

ה

הבער
היינו כד היינו חבית
הצד השווה

ח

חמישה מועדים
חמישה תמים

כ

כד שהונח ברשות הרבים ונתקל בו אדם ושברו - דינו
כלב וגדי שקפצו מראש הגג

ל

לא הרי... כהרי

מ

מבעה
מבעטת

נ

נכסים המיוחדים
נכסים שאין בהן מעילה
נתקל פושע הוא

ס

סימא את עין חברו

ק

קל וחומר

ש

שור
שור מועד ושור תם

ת

תרנגולים מועדין להלך כדרכן ולשבר

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית