הסדרי נגישות

מדרש תמונה מבית תל"י: רות


Naples Bible: Wedding of Machlon and Chillion
החזרה לבית לחם
מגילת רות : היציאה מבית לחם
מגילת רות: בית לחם
רות בשדה בועז
רות ונעמי
רות ונעמי מלקטות

ביבליוגרפיה:
כותר: מדרש תמונה מבית תל"י: רות
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית