הסדרי נגישות

השואה והחברה הישראלית


לעמוד השער של מאגר המידע בנושא השואה

ערכים אנציקלופדיים

יד ושם
מוזיאונים ומכוני הנצחה
משפט אייכמן
משפט דמיאניוק
קסטנר, רז'ה (רודולף) ישראל (1906-1957)

תצלומים

אוהל יזכור
אנדרטת הקרון - יד למגורשים
בדמייך חיי
בקעת הקהילות
האנדרטה לזכר הלוחמים היהודים נגד הנאצים
המוזיאון ההיסטורי - יד ושם

יומנים זכרונות ועדויות

מעדותה של שרה לוש (אריוביץ) על העליה לארץ לאחר השחרור מברגן-בלזן
מעדותם של מנחם ואמי לוש על העלייה לארץ והקליטה בה
מעדותם של מנחם ואמי לוש על חוסר היכולת לספר על מה שעבר על ניצולי השואה

מחקרים

"אנשים אחרים הם" : דיוקנה של שארית הפלטה בסיפורת של דור תש"ח
משפט אייכמן והישראלים: מקץ 40 שנה
ניצולי השואה בישראל – סיכומים ראשונים
ספרות השואה בעברית – יוצרים ניצולי-שואה
קיבוץ בוכנוולד בארץ ישראל 1948-1945

מקורות רשמיים

חוק איסור הכחשת השואה, תשמ"ו - 1986 (7)
חוק זכרון השואה והגבורה – יד ושם, התשי"ג- 1953
חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט – 1959 (4)
חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י – 1950

לעמוד השער של מאגר המידע בנושא השואה

ביבליוגרפיה:
כותר: השואה והחברה הישראלית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית