הסדרי נגישות

ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה


אסופת פריטים המסתמכת על הפניות מהספר "ישראל - האדם והמרחב: נושאים נבחרים בגיאוגרפיה", אשר יצא במטח, בשנת 2002.

גבולות ישראל

הסכמים והצעות לקביעת גבולות
הציונות, התנועה הלאומית הערבית והמנדט הבריטי בשנים (1919-1925)
הצעות לגבולות במהלך המנדט
מלחמות ישראל : מלחמת העצמאות
מלחמות ישראל : מלחמת יום הכיפורים
מלחמות ישראל : מלחמת לבנון
מלחמות ישראל : מלחמת ששת הימים
תכנית החלוקה

יחידה א: אוכלוסיית ישראל

פרק ראשון: מבוא - מי ומי באוכלוסיית ישראל

האחמדים
הגידול באוכלוסיית ישראל
הדרוזים
המוסלמים
העדות הנוצריות
הצ'רקסים
קיבוץ תמוז
אוכלוסיית סין
אתר מגילת העצמאות
הבדווים בגליל
הבדווים בנגב
הדרוזים בישראל
המבנה העדתי
הררית : ישוב מודטים בגליל

פרק שני: תמורות באוכלוסיית ישראל

העולם השלישי כבר כאן
ישראל כמדינת רווחה
ליז לא גרה כאן יותר : על גלובליזציה והגירת עבודה בישראל
מה לי ולגלובליזציה : פריצת גבולות
רמת החיים של אוכלוסיית ישראל
אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל
דרך המלך אל השוק
הגיל השלישי בשנת 2000
מגמות ותמורות באוכלוסיית ישראל
מדינת רווחה
נשים בישראל

פרק שלישי: שתי עליות והשפעתן על המדינה

האם ישראל עייפה מן העלייה?
50 שנות מדינה בבולים
בין אתיופיה לישראל
העלייה הגדולה בראשית שנות המדינה
כור ההיתוך : הצלחה או כישלון?
עלייה, צמיחה והאטה בכלכלת ישראל
פרסום "מבצע משה"
קליטת עליות שנות ה-90 (נתונים)

יחידה ב: כלכלת ישראל

מבוא: היסטוריה כלכלית על קצה הסרגל

כלכלת ישראל : מבוא

פרק ראשון: בין כוחות השוק לבין מעורבות ציבורית

החיים קלים בכפר
התעשייה היום : מבוא
"חמדים" - מדגה משאבי שדה (חווה לגידול דגים)
חמישים שנות הישגים במחקר החקלאי
מבנה ופעילות המו"פ החקלאי בישראל
מועצת הירקות
מועצת הפירות
סוף עונת החקלאים
רפת במשאבי שדה
החקלאות בישראל

פרק שני: כלכלת ישראל והכלכלה הגלובאלית

בחממה הטכנולוגית שבפארק התעשייה רותם
בין שתי הפיניציות
התאגידים והמשבר הסביבתי העולמי
שלטון התאגידים : משנים את מפת העולם
תאגידים רב-לאומיים וממשלות
תעשיית התיירות הישראלית
50 שנות יצוא : מתפוזי יפו ל"עמק הסיליקון" הישראלי
מה לי ולגלובליזציה : מבוא

יחידה ג: מערכות התשתית בישראל

פרק ראשון: מערכת המים

התפלת מי-ים
זיהום מים
מים וחקלאות בנגב
איכות המים
גשם גשם בוא : משבר המים בישראל
המים בישראל : תמונת הווה ותצפית לעתיד
חוק המים, תשי"ט-1959 : תקציר
חיסכון זה העיקר, התפלה זה התפל
חשבון החשמל והמים
"ים המלח" של אקוויפר החוף
לומדים לחסוך מים
לשמור על המים בישראל
מה אנחנו שותים?
מים באספקה שוטפת
מים וחיים
מקורות
מקורות המים הטבעיים של ישראל
מתקן התפלה ליד אילת
פועלי הנקיון של הטבע
צריכת המים בישראל והמאזן ההידרולוגי
רשויות המים בישראל
שותים על בטוח מהברז הפתוח
שתו מים לחיים

פרק שני: מערכת האנרגיה

אנרגיה גרעינית
אנרגיה גרעינית
אתר תחנות הכוח - רוטנברג (אשקלון)
אתר תחנות הכוח : אורות רבין (חדרה)
אתר תחנות הכוח : אשכול (אשדוד)
אתר תחנות הכוח : חיפה (חיפה)
אתר תחנות הכוח : רדינג (תל אביב)
בעין האנרגיה
בתי זיקוק לנפט בע"מ
הצטברות הנפט
והרי תחזית מזג הגופרית
חברה ישראלית מכרה תחנת כוח שמנצלת גלי ים להתפלה
לנסוע עם הזרם
מפעל הכוח על שני הנהרות
מקור הנפט
נותנים גז, מייצרים חשמל
סקר לגילוי נפט
פסולת רדיואקטיבית
שיטות קידוח
שמש שימושית
תמלא לי בבקשה מחסנית
אנרגיה ומצב הרוח
אנרגיה עם עתיד
גז להפקת חשמל : הברירה הטבעית
השמש לא תשלח לכם חשבון חשמל
השפעות סביבתיות של הפקת אנרגיה
כך הפך אפר הפחם מנטל לנכס
מכניסים את השמש למעבדה
מקורות אנרגיה בלתי מתכלים ועתידיים
מקורות האנרגיה וחלוקתם הגיאוגרפית
משק האנרגיה בישראל וחיפושי נפט וגז בישראל

פרק שלישי: מערכות התחבורה והתקשורת

איך למזער את נזקי הכביש
בים אין פקקים
דור דיגיטלי : כיצד משפיע השימוש במחשבים ובאינטרנט על ילדים ומתבגרים?
דחייה תהיה בכייה לדורות
די למדיניות הכביש!
די לקטל בדרכים
הכביש שיחצה את ישראל חברתית וכלכלית
הרכבת עולה על הפסים הנכונים
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
התחבורה הימית בישראל
התמכרות לאינטרנט
חברת כביש חוצה ישראל
כביש 6
מאבטחים ופורצים : עימות מתמשך
מאלכסנדר גראהם בל ועד לוויליאם גיבסון
מדוע האינטרנט בישראל איטי כל-כך?
מדע בדיוני או מציאות המחר
מוזיאון הרכבת
מתקשרים
קהילות וירטואליות
רכבת ישראל
תחבורה יבשתית בישראל
אתר רשות שדות התעופה בישראל
עד כלות הנשימה
עזר כנגדנו
תפקידי העיתון

יחידה ד: יישובי ישראל

פרק ראשון: המטרופולינים בישראל

ארכיאולוגיה ומורשת
בנגקוק כמשל
גורדי שחקים
העיר הולכת ומתפשטת במרחב
הרשות לפיתוח הנגב
יישובי הבדווים
מיליונים מתחת לאדמה
מערך תנועה חדש בירושלים
שימור ושחזור בעיר
באר שבע, בירת הנגב
גדולה אבל ענייה
האתר הרשמי של העיר תל אביב - יפו
המאבק על צביונה התרבותי של ירושלים
המוזיאון הלאומי למדע
המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות
המתח התרבותי בין יהודים בירושלים
הפגיעה בשטחים פתוחים
התפתחות דמוגרפית, כלכלית ומטרופולינית
התפתחות מערך שימושי הקרקע בחיפה
זה כן נעים לראות גן תלוי
חיפה בשנות ה-2000: מטרופולין אזורי לאומי או בינלאומי?
יפו
ירושלים : בירתה ההיסטורית של ישראל
ירושלים בירת ישראל
עיריית חיפה
עם מבט קדימה לתכנון העתיד
תערוכת תמונות א"י בשנות השלושים

פרק שני: היישובים לסוגיהם

אתר הקיבוצים
בני רא"ם : מושב דתי בשפלת יהודה
דפנה : קיבוץ בצפון הארץ
היישוב הקהילתי
היישום הראשוני של היישוב הקהילתי
המושב : הכפר העברי בישראל
המערך הפנימי של הכפר הערבי המסורתי
הקיבוץ בתחילת שנות ה-2000
ימה : כפר ערבי באזור השרון
עיור המושבות במישור החוף בישראל : גורמים ושלבים
רקפת : יישוב קהילתי בגליל התחתון
גורמים צנטריפוגלים וצנטריפטלים והשפעתם על עיצוב המבנה של היישוב הערבי
הערים החדשות, ערי הפיתוח
יחסי מרכז-פריפריה
לא על הלחם לבדו...
שנה ראשונה בנהלל

העיר : הגדרות ומאפיינים

יחידה ה: מערכות הנוף בישראל

ישראל - מסלע, קרקעות, מבנה פיזי, נחלים, חלוקה לאזורי-משנה

מאובנים בחדר המדרגות

פרק ראשון: מרכיבי מערכות הנוף וקשרי-הגומלין ביניהם

Geology of Israel
בין חול ושחם
בראשית ברא : מבוא
דיונות חול
היום הראשון : ראשיתו של היקום
ואף על פי כן, חקלאות
חולות מערב הנגב
חקלאות בנגב בעת החדשה
מאפייני האקלים בנגב
מכתש רמון
סתירות מדומות בין תורה למדע, וגיל העולם
פארק מכתש רמון
פסלים נוטפים
קרקעות ארץ-ישראל והקשר שבינן לבין הצומח הטבעי
רוח ים
אתר ראש הנקרה
האופי הבוטני של ארץ-ישראל
הגולן - הפסקת אש גאולוגית
הגן הבוטני האוניברסיטאי - ירושלים
השירות המטאורולוגי הישראלי
עבדת : ללמוד מן העבר
שטפונות
תקנות בימי בצורת

פרק שני: שני אזורים בישראל - אחד לכל מערכת נוף

Dead Sea Works Ltd
על-כף ים-מוות זה
דרמה גדולה ודרמה קטנה
הרודיון - אל מול המדבר
ושם המבצר מצדה (1)
ושם המבצר מצדה (2)
חלב ודבש בציפורי
ים המלח - בין שימור לפיתוח
מגילות מדבר יהודה
מגילות מדבר יהודה / המגילות הגנוזות
מצדה
קומראן וכת ים-המלח

יחידה ו: איכות הסביבה בישראל

פרק ראשון: השטחים הפתוחים מצטמצמים

השטחים הירוקים - הריאות הירוקות של העיר
השטחים הפתוחים בישראל
מכון דש"א - דמותה של ארץ
מצילים את צבי הים
רמת הנדיב

פרק שני: החוף והים - משאב טבעי ונכס ציבורי

הכנרת, חופיה וסביבתה - מסמך למדיניות שימור ופיתוח בר-קיימא
שונית האלמוגים

פרק שלישי: הנחלים - נכס סביבתי

הנחלים בשיקום
רשות נחל הקישון
שיקום נחלים בישראל

פרק רביעי: הפסולת המוצקה - מה יהא בסופה?

חוק הפיקדון
איסוף סוללות משומשות מבתי ספר
אתר הפסולת הרעילה ברמת חובב
החברה לשירותי איכות הסביבה
פסולת מוצקה - הידעת?
פסולת מוצקה - טיפים

פרק חמישי: אוויר נקי הוא צורך קיומי

אנחנו ואיכות האוויר
מדד איכות האויר

מוסדות וארגונים ירוקים בישראל

1. אסופת פריטים זו מסתמכת על הפניות לפריטים המצויים בספר "ישראל - האדם והמרחב: נושאים נבחרים בגיאוגרפיה", אשר יצא במטח, בשנת 2002.
2. כתבו את הספר: צביה פיין, מאירה ספר, רחלי לביא.
3. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
4. עריכה: נירית נחום-לוי.
5. לפריטים הבאים אין הפניות בספר "ישראל - האדם והמרחב: נושאים נבחרים בגיאוגרפיה":
הצעות לגבולות במהלך המנדט ; הסכמים והצעות לקביעת גבולות ; הציונות, התנועה הלאומית הערבית והמנדט הבריטי בשנים 1919-1925 ; תכנית החלוקה ; המבנה העדתי ; המוסלמים ; הצ'רקסים ; האחמדים ; העדות הנוצריות ; הדרוזים ; מה לי ולגלובליזציה : פריצת גבולות ; ליזי לא גרה כאן יותר : על גלובליזציה והגירת עבודה לישראל ; מה לי ולגלובליזציה : מבוא ; גשם גשם בוא : משבר המים בישראל ; כביש 6 ; התפתחות גיאוגרפית, כלכלית ומטרופולינית ; אתר הקיבוצים ; גורמים צנטריפוגלים וצנטריפטלים והשפעתם על עיצוב המבנה של היישוב הערבי ; המערך הפנימי של הכפר הערבי המסורתי ; מאובנים בחדר המדרגות ; Geology of Israel in pictures ; בראשית ברא : מבוא ; היום הראשון : ראשיתו של היקום ; סתירות מדומות בין תורה למדע, וגיל העולם ; בין חול ושחם ; הגולן - הפסקת אש גאולוגית ; הגן הבוטני האוניברסיטאי - ירושלים ; האופי הבוטני של ארץ ישראל ; קומראן וכת ים-המלח ; חלב ודבש בציפורי ; נתוני זיהום אוויר

ביבליוגרפיה:
כותר: ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית