הסדרי נגישות

לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : מעגלי הזמן בשלוש הדתות


אסופת פרקי הספר "לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : מעגלי הזמן בשלוש הדתות" אשר יצא במטח בשנת 2006.

שער 1 : מעגל היום

הקדמה: התפילות ואמירת הברכות הן אחד המרכיבים המרכזיים של מעגל היום ביהדות, גם בנצרות וגם באִסלאם. בפרק הראשון נתמקד בתפילות ובברכות הנאמרות בימי החול בכל אחת משלוש הדתות. בפרק השני נעסוק במאפיינים של היום המקודש, ובעיקר בתפילה בציבור, הנושאת אופי חגיגי. הפרק השלישי עוסק בבתי התפילה של שלוש הדתות.

פרק ראשון : התפילה בימי החול

התפילה בימי החול : מבוא
התפתחות התפילה : מתפילה ספונטאנית לתפילה ממוסדת
סדר התפילות היומי
תפילת הנשים בשלוש הדתות

פרק שני : היום המקודש בשבוע

ביהדות: "זכור את יום השבת לקדשו"
בנצרות: "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"
באסלאם – "בהישמע הקריאה לתפילה ביום השישי"

פרק שלישי : בתי התפילה

ביהדות: בית הכנסת – "מקדש מעט"
בנצרות: הכנסייה – "שמים עלי אדמות"
באסלאם: המסגד – "קודש לאלוהים"

שער 2 : מעגל השנה

הקדמה: הן ביהדות, הן בנצרות והן באִסלאם מודדים את הזמן ביחידות שונות - יממות, שבועות, חודשים ושנים. ספירת יחידות הזמן נעשית על פי מהלכם של גַרְמֵי השמַים - השמש והירח. הפרק הראשון בשער זה יעסוק בלוח השנה של כל דת, על כל הכּרוּך בו - ספירת השנים והחודשים, ולוח המועדים השנתי. הפרק השני והפרק השלישי יתמקדו בחגים ובמועדים המרכזיים שמקיימת כל אחת מהדתות המוֹנוֹתֵאִיסְטִיוֹת.

פרק ראשון : לוחות השנה ומועדים מרכזיים

שנת שמש ושנת ירח
לוחות השנה
מועדים מרכזיים

פרק שני : ראש השנה, חג המולד, חודש הרמדאן

ביהדות: א' תשרי – ראש השנה
בנצרות: "וקראת את שמו יֵשוּע"
באִסלאם: "מצווה עליכם לצום"

פרק שלישי : פסח, פסחא, עיד אלאדחא

ביהדות – "כי בניסן עתידין להיגאל"
בנצרות: חג הפסחא
באִסלאם - עיד אלאַדֿחַא, חג הקורבן

שער 3 : מעגל חיי האדם

הקדמה: שלוש הדתות מעניקות למהלך חיי האדם משמעות ערכית. זו באה לידי ביטוי בכמה ציוני דרך מרכזיים בחייו, שראשיתם בלידתו וסופם במותו. ציוני דרך אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהמבנה החברתי והתרבותי של הקהילה, וערכם רב לא רק לגבי הפרט עצמו אלא גם לגבי הקהילה כולה. בפרק זה נעסוק בארבעת ציוני הדרך העיקריים בחיי האדם: לידה, בגרות, נישואין ומוות.

פרק ראשון : לידה

ביהדות: "הוא יברך את האישה היולדת"
בנצרות: "ברוך פרי בטנך"
באִסלאם: "שיגדל באושר ובעושר תחת כנפיך"

פרק שני : התבגרות

ביהדות - בר המצווה: "בן שלוש עשרה למצוות"
בנצרות: "אז סמכו ידיים עליהם"

פרק שלישי : נישואין

ביהדות: "והיו לבשר אחד"
בנצרות: "כי טוב להתחבר בנישואין"
באִסלאם: "כי הן כמלבוש לכם ואתם כמלבוש להן"

פרק רביעי : אבלות

אבלות : מבוא
ביהדות: הלוויה, "קריעה", קדיש
בנצרות – "בתקווה ובביטחון בתחייה אל חיי נצח"
באִסלאם: "וכך ימלא זמנכם הקצוב"

ביבליוגרפיה:
כותר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : מעגלי הזמן בשלוש הדתות
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית