הסדרי נגישות

לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : אל אחד ושלוש דתות


אסופת פרקי הספר "לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : אל אחד ושלוש דתות" אשר יצא במטח בשנת 2005.

פרק ראשון: סיפורים מכוננים

כיצד החלו חיי האדם בעולם?
כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותאיזם?
כיצד נוצרה קהילת המאמינים היהודית?
כיצד נוצרה קהילת המאמינים הנוצרית?
כיצד נוצרה קהילת המאמינים המוסלמית?

פרק שני: כתבי הקודש

כתבי הקודש ביהדות – התנ"ך
כתבי הקודש בנצרות – הברית הישנה והברית החדשה
כתבי הקודש באסלאם - הקראן וספרות החדית'

פרק שלישי: הספרות הסמכותית והספרות המקובלת

הספרות הסמכותית והספרות המקובלת
הספרות הסמכותית כמעצבת החוק הדתי
תרומת הספרות המקובלת לפרשנות כתבי הקודש
תרומת הספרות המקובלת לחיזוק האמונה

פרק רביעי: יסודות האמונה

האל באמונה המונותיאיסטית
המלאכים באמונה המונותיאיסטית
מעמד האדם על-פי האמונה המונותיאיסטית
האמונה בהתגלות
ההשגחה ותורת הגמול

פרק חמישי: חובות המאמינים

חובות המאמינים
חובות שבין אדם לחברו
חובות שבין אדם לאלוהיו : הצהרת האמונה באל אחד
חובות שבין אדם לאלוהיו : התפילה
חובות שבין אדם לאלוהיו : מתן צדקה
חובות שבין אדם לאלוהיו : הצום
חובות שבין אדם לאלוהיו : העליה לרגל
חובות שבין אדם לאלוהיו : הבחנה בין ימי חול ליום המקודש
חובות שבין אדם לאלוהיו : מצוות המילה
חובות שבין אדם לאלוהיו : מצוות כפרת עוונות
חובות שבין אדם לאלוהיו : דיני אכילה ושתייה

פרק שישי: מנהיגים נושאי תפקידים

התגבשותה של ההנהגה הדתית
תפקידי ההנהגה הדתית : שיפוט
תפקידי ההנהגה הדתית : חקיקה ופסיקה
תפקידי ההנהגה הדתית : נשיאת דרשות
תפקידי ההנהגה הדתית : הנהגת התפילה
תפקידים דתיים : שחיטה
תפקידים דתיים : עריכת מילה
תפקידים דתיים : קריאה לתפילה
תפקידים דתיים : הוראה וחינוך

1. הספר הוא חלק מהתכנית "לחיות בארץ הקודש" שפותחה במטח בסיוע האיחוד האירופי.

ביבליוגרפיה:
כותר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : אל אחד ושלוש דתות
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית