הסדרי נגישות

ציורי התנ"ך של אבל פן


ארבע אמהות
את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ (בראשית ט 13)
הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים (בראשית יא 4)
והוא (דוד) אדמוני עם יפה עינים וטוב רואי (שמואל א ט"ז 12)
והנערה טובת מראה מאד, בתולה, ואיש לא ידעה, ותרד העינה ותמלא כדה ותעל (בראשית כד 16)
והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדני באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל העם מאד (שמות יט 18)
ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו (דברים ל"ד 9)
ויעש אלהים את המאור הגדול
ויפח באפיו נשמת חיים (בראשית ב' 7)
ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו (שמות לב 15)
ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה (בראשית כח 10)
ויקח (אברהם) לחם וחמת מים ויתן אל הגר..ואת הילד..וישלחה (בראשית כא 10)
ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף (שמות א 8)
ויראו המצרים את האישה (שרה) כי יפה היא מאד (בראשית יב 14)
ויראו המצרים את האישה (שרה) כי יפה היא מאד (בראשית יב 14)
וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר במצרים (בראשית מ"ב 3)
וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו (בראשית כב 10)
וישלחו אדני אלהים מגן עדן (בראשית ג 23)
וישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין (שיר השירים א 2)
ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רועה היא (בראשית כט 9)
ותצחק שרה בקרבה... (בראשית יח 12)
ותשא אשת אדוניו (פוטיפר) את עינה אל יוסף (בראשית ל"ט 7)
ותתן (האשה) (מפריו) גם לאשה עמה ויאכל (בראשית ג 6)
קבורת הבל
ראש נביא
רבקה אוהבת את יעקב (בראשית כ"ה 28)
רות המואבייה
שובי שובי השולמית, שובי ונחזה בך (שיר השירים ז 1)
שם האחת ערפה (רות א 4)

ביבליוגרפיה:
כותר: ציורי התנ"ך של אבל פן
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית