הסדרי נגישות

הקמת המדינה ושנותיה הראשונות


מדינה צעירה

סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל
התארגנות צה"ל
כח המגן טרום צה"ל : עד הקמת המדינה (נוב' 1947 – מאי 1948)
הכרזת העצמאות (מאי 1948)
הכרה במדינה
בחירות ראשונות במדינת ישראל והאספה המכוננת
הקמת צה"ל – לאחר הקמת המדינה
ממשלה ראשונה
צה"ל בשנתו הראשונה – לאחר מלחמת העצמאות
מוסד הנשיאות והנשיא הראשון
משטר הצנע

מלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות – חמשת המהלכים המרכזיים
מלחמה לא סדירה – המלחמה בדרכים
מלחמה לא סדירה - המלחמה בערים
מלחמה לא סדירה - הישובים המבודדים
הפעלת תכנית ד' ומבצע נחשון (אפריל 1948)
קרבות עשרת הימים (18-8 ביולי 1948)
מבצעי ההכרעה – מבצע "יואב"
מבצעי ההכרעה – מבצע "חירם"
מבצעי ההכרעה – מבצע "חורב"
מבצעי ההכרעה – מבצע "עובדה"
הקרב על ירושלים

פעולות התגמול

פעולות התגמול 1949 – 1955 - רקע וסקירה כללית
פעולות התגמול בראשית שנות החמישים

פרשיות מדיניות

תכנית ברנדוט
אלטלנה
פרוק הפלמ"ח
שאלת החוקה (1949-1948)
בריחת הערבים מארץ ישראל ובעיית הפליטים
מעמד ירושלים
השילומים מגרמניה
עסק הביש
החרם הערבי

עלייה וקליטה

עליה וקליטה – קיבוץ גלויות
עלית יהודי תימן – "על כנפי נשרים" / "מרבד הקסמים"
מבצע עזרא ונחמיה – עליית יהודי עיראק
העליה ממזרח אירופה
העליה מצפון אפריקה
מחנות העולים והמעברות
התיישבות העולים בראשית שנות החמישים
החינוך בישראל הצעירה

ביבליוגרפיה:
כותר: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית