הסדרי נגישות

המזרח התיכון בפתח המאה ה - 21 : מבחר מאמרים בגיאוגרפיה (לחטיבה העליונה)


אסופת פריטים המסתמכת על הפניות מהספר "המזרח התיכון בפתח המאה ה-21 : מבחר מאמרים בגיאוגרפיה", אשר יצא במטח, בשנת 2003.

תהליכים גיאוגרפיים-פוליטיים

(ATATURK DAM (GAP
(REPUBLIC OF TURKEY, PRIME MINISTRY STATE INSTITUTE OF STATISTICS (SIS
TURKEY - A Country Study
טורקיה - סקירה כלכלית

חברה ואוכלוסייה

Adherents.com
Ethnologue country index
Girls' Education
International Labour Migration Statistics
Maternal Health
Migration Dialogue
Migration news
Population Reference Bureau
United Nations Development Programme
Women & Gender Issues
Women In The Arab World
המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
להציץ מבעד לרעלה
עובדים זרים בישראל
Amnesty International
האישה המוסלמית : דיכוי במסווה של "כבוד המשפחה"
נעמת
נפלאות אמנות האסלאם
קו לעובד : הגנה על זכויות העובדים

יישובים עירוניים ויישובים כפריים

Al Ain City Hosts
Greater Cairo 3D Map
International Labour Migration Statistics
Migration Dialogue
OIL AND GAS
Principal Cities and Agglomerations: Overview
The City of Cairo, Egypt
The new cities: extending Egypt's capital
The World Gazetteer
UAE Interact
www.Yallabina.com : Cairo

כלכלה ומשאבים

Agriculture
ATTA : Association of Yemen Tourism and Travel Agencies
Energy Information Administration
Irrigation in the near east region in figures
Jubail & Yanbu
King Fahd Bin Adbul Aziz
Ministery of Agriculture and Fisheries
Ministry of Agriculture and Land Reclamation (M A L R) in Egypt
Saudi Arabia - The Magazine
Saudi Arabian Information Resource
THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS
Water in the Middle East
World Tourism Organization
Yemen Tourism
מבט-על של מקורות המים במזרח התיכון
מקורות המים במזה"ת
נפט ופיתוח במזה"ת
מים וחיים

איכות הסביבה

Green Party of Iran
Iran: Environmental Issues
Ministry of State For Environmental Affairs : MSEA
Turkey: Environmental Issues
Turkey's Environment
USAID Egypt

נתונים עדכניים

al-bab.com
arab.net
Atlapedia Online
Creating opportunities for future generation
Data & Statistics
Energy Information Administration - Country Analysis Briefs: Middle East and North Africa
Human Development Reports
MENIC : The Middle East Network Information Center
MERIA : Middle East Review of International Affairs
The Library of Congress - Country Studies
The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies
THE WORLD FACTBOOK 2002
גיאוגרפיה של אזור המזה"ת
גיאוגרפיה של המזרח התיכון
גשש
החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה - קישורי אינטרנט
המזרח התיכון
המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
Middle East Studies Internet Resources
מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים

1. אסופת פריטים זו מסתמכת על הפניות לפריטים המצויים בספר "המזרח התיכון בפתח המאה ה-21 : מבחר מאמרים בגיאוגרפיה", אשר יצא במטח, בשנת 2003.
2. ניהול ופיתוח: אופירה גל.
3. ערכו את הספר: ד"ר אמנון קרטין, ד"ר יוסף גלס, אופירה גל.
4. ייעוץ מדעי: פרופ' רות קרק, האוניברסיטה העברית בירושלים, אסתר רפ.
5. עריכת תרגום ועריכה לשונית: שושי מירן.

ביבליוגרפיה:
כותר: המזרח התיכון בפתח המאה ה - 21 : מבחר מאמרים בגיאוגרפיה (לחטיבה העליונה)
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית