על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > מבוא לספרות התלמודית > ראליה תלמודית

ראליה תלמודית (17)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 17 פריטים בנושא זה.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
היהדות בעיני העולם העתיק
 

מילות המפתח: אנטישמיות, עת עתיקה, יהדות והלניזם, יהודים ואומות העולם
המאמר בוחן את השורשים לעמדות הגויים כלפי היהדות בתקופה ההלניסטית והרומית, זאת בצל שתי תופעות מנוגדות :  מחד - בתקופה זו ישנם גרים רבים וגילויי אהדה רבים כלפי עם ישראל בקרב הגויים, מאידך - בתקופה זו שוררת אנטישמיות חריפה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: תמוז, תרצ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה הפתוחה
מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה
 

מילות המפתח: עבודה, תורה (ספר), מלאכה
המאמר מתמקד במימרה המפורסמת של חכמי יבנה המופיעה בבבלי ברכות יז ע"א, המשקפת את גישת חכמים לפיה קיימת הפרדה מוחלטת בין לימוד התורה לעבודת כפיים או לכל עיסוק אחר. במאמר מנותחים מקורות מתקופות שונות, ונראה כי המימרה אינה משקפת את המציאות החברתית ואת השקפת-עולמם של הרוב המכריע של החכמים בארץ במשך כל תקופת המשנה – על פיהם יש צורך בשילוב תורה ודרך-ארץ. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1984 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה הפתוחה
על התרועה בראש השנה
 

מילות המפתח: שופר, ראש השנה, בית המקדש, קרבנות (יהדות)
ראש השנה נקבע בתורה כ'יום תרועה'. בתורה לא נאמר כיצד והיכן יש להריע. המאמר בוחן את גלגוליה של התרועה, בבית דין, במקדש ומחוץ למקדש.   /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1984 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית קרן אבי חי
ארמית
 

מילות המפתח: תקופת בית שני, שיבת ציון (פרס), שפה ארמית, שפות יהודיות, חודשי השנה (לוח עברי)
המידע בדף זה עוסק בשפה הארמית - לשונותיה והשפעתה על העברית ועל שמות החודשים בלוח העברי. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
השפעות חיצוניות בעולמם של חכמים בארץ ישראל - קליטה ודחייה
 

מילות המפתח: תלמוד, ארץ ישראל ביהדות, רומא (עיר), יהדות והלניזם
המאמר בוחן את ההשפעות החיצוניות - בעיקר של העולם ההלניסטי והרומי - על עולמם של החכמים בתקופת התלמוד ואת האופן שבו ההטמעה של העולם החיצוני באה תוך שמירה על הייחודיות והעצמיות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ט 1989 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכון "ארץ חפץ"
מבוא לפרק 'במה מדליקין'
 

מילות המפתח: שבת, משנה. שבת
פרק שני במסכת שבת שבמשנה עוסק בסוגייה "במה מדליקין", ודן בשאלה אילו חומרי בעירה כשרים להדלקת נר שבת. המאמר מתאר את הרקע ההיסטורי והכלכלי הנדרש להבנת סוגיה זו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ג שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
חינוך קטנים בתקופת התלמוד- מסורת ומציאות
 

מילות המפתח: חינוך
המאמר מתאר את המתח שבין החשיבות הרעיונית שנתנה החברה היהודית לתחילת לימוד התורה לילדים, לבין המציאות, כפי שהיא משתקפת ממקורות חז"ל השונים. המאמר מתמקד במעמדו של מלמד התינוקות ויחס החברה אליו. כמו כן, משווה המאמר בין הממצאים בספרות חז"ל לבין הממצאים הידועים בנושא זה בספרות היוונית-רומית.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשנ"ט - 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
שבעת המינים
שבעת המינים
 

מילות המפתח: שבועות, זית, חיטה (צמח), גפן וענבים, שבעת המינים, תמר (עץ), רימון, תאנה, שעורה (צמח), ביכורים
סיפורים, אגדות ומשלים מן המדרש והאגדה על שבעת המינים, המבוססים על הסיפור המקראי. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשמ"ה, 1985 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 17 פריטים בנושא זה.