על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של המחבר  אביגדור שנאן

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 13 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
נסים, פלאים ומעשי - כשפים בתרגומים הארמיים לתורה
 

מילות המפתח: תרגום המקרא לארמית, כישוף, נסים
המאמר בוחן את אופיים של התרגומים הארמיים למקרא לאור ריבוי האזכורים של מעשי נסים ופלאים בתרגומים אלו. לאור המקורות מנסה המחבר לעמוד על אופיים העממי וטיבם הספרותי של התרגומים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 1983 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
תרביץ
"וישם ה' לקין אות" על התרגום המיוחס ליונתן לבראשית ד' ט"ו
 

מילות המפתח: שמות האל, קין והבל, תרגום יונתן
ל"אות קין" נתנו בספרות האגדה פרושים רבים. התרגום המיוחס ליונתן מביא מסורת שלא מופיעה בשאר ספרות האגדה ולפיה "אות קין" היא אחת מאותיות שמו של אל. המאמר עומד על משמעותה של מסורת זו ומשער את מקור היוצרותה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשרי- אדר ב, תשל"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית הנשיא
"קשה כקריעת ים סוף" או: מה למוסד הנישואין ולקריעת ים סוף?
 

מילות המפתח: נישואין, ניבים בעברית, חז"ל
הביטוי "קשה כקריעת ים סוף" נאמר אצל חז"ל לגבי הנישואין, צרכיו של אדם ופרנסתו. המאמר דן במשמעותו של הביטוי ובתפיסה הדתית המתבטאת במאמרי חז"ל אלו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
בין קידוש השם למיתת בית דין : עמדות שונות בספרות היהודית הקדומה כלפי סיפור משה והמצרי
 

מילות המפתח: קידוש השם, משה (רבינו)
בשמות ב 11-12 מסופר כיצד משה היכה למוות איש מצרי שהכה איש עברי. סיפור זה מעלה קושי מוסרי בנוגע לזכותו של אדם לקחת את החוק לידיו. במאמר מוצגות העמדות השונות בספרות היהודית הקדומה כלפי סיפור זה: גינוי, הצדקה או התעלמות. המחבר מציע הסברים לתפיסות השונות ודן בהשלכותיהן לאור היותו של משה סמל ודוגמה לעם ישראל.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1992 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
"אלו ואלו דברי אלהים חיים" ב'
 

מילות המפתח: יהדות וחברה
מניתוח מקורות שונים, מחבר המאמר טוען כי יש להתריע כנגד שימוש בלתי מבוקר הנעשה ב'אלו ואלו דברי אלהים חיים'. יש לצמצם את הכלל הזה למה שהוא באמת: הכרה בזכותו של בן קבוצה אחר, הלומד מתוך כוונה טובה ולשם שמים, לטעון כי הלימוד הביאו למסקנה אחרת. מסקנתו שלו אינה נכונה פחות משלי, אבל כשנגיע להכרעה כיצד לנהוג – יצטרכו כולם לציית למי שבידו הופקדה ההחלטה המחייבת.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"א - תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
"אלו ואלו דברי אלהים חיים" א'
 

מילות המפתח: יהדות וחברה
מניתוח מקורות שונים, מחבר המאמר טוען כי יש להתריע כנגד שימוש בלתי מבוקר הנעשה ב'אלו ואלו דברי אלהים חיים'. יש לצמצם את הכלל הזה למה שהוא באמת: הכרה בזכותו של בן קבוצה אחר, הלומד מתוך כוונה טובה ולשם שמים, לטעון כי הלימוד הביאו למסקנה אחרת. מסקנתו שלו אינה נכונה פחות משלי, אבל כשנגיע להכרעה כיצד לנהוג – יצטרכו כולם לציית למי שבידו הופקדה ההחלטה המחייבת.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"א - תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
אישה, מסכה ותחפושת בספרות האגדה של חז"ל
 

מילות המפתח: ספרות חז"ל, נשים ביהדות
ניתוח סיפורי חכמים ומדרשים המספרים על התחפשות של אישה או לאישה. המשותף לכל הסיפורים הללו הוא שהתחפושת היא נשקו של החלש. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשנ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
בורות ובארות, מעיינות והרים בסיפורים על חכמים
 

מילות המפתח: מים, ספרות חז"ל
המאמר קושר בין סיפורי חכמים שונים הקשורים במים: סיפורו של נקדימון בן גוריון, מעשה בבתו של נחוניא, ר' אלעזר והאיש המכוער, ראשיתו של רבי עקיבא ועוד. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ג שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 13 פריטים בכל המאגר.