הסדרי נגישותבית"ר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

ראשי תיבות של תנועת הנוער "ברית יוסף טרומפלדור" - תנועת הנוער של הרוויזיוניסטים ולאחר מכן של תנועת "חירות".

התנועה נוסדה ב-1923 בריגה שבברית המועצות, תקופה מסוימת הנהיג אותה זאב ז'בוטינסקי. התנועה אימצה את דמותו של יוסף טרומפלדור כסמל ומכאן שמה. השם בית"ר הוא גם על שמו של ביתר, המעוז היהודי האחרון במרד בר כוכבא, במאה השנייה לספירה.