הסדרי נגישותמניה שוחט (1961-1879)


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

אחת ממנהיגות העליה השניה. נולדה ברוסיה, וב-1904 עלתה לארץ ישראל. היתה בין מייסדי ארגון "בר גיורא" ולאחר מכן "השומר", והשפיעה על עיצוב אופיים עם ישראל שוחט בן זוגה.

מניה הגתה תכנית להתיישבות יהודית בחורן, ויזמה את הקמת הקולקטיב בסג'רה. במלחמת העולם הראשונה כאשר גירשו השלטונות העות'מאניים מנהיגים של התנועה הציונית לטורקיה גורשה גם היא יחד עם ישראל שוחט. ב-1919 הצטרפה לתל עדשים ולאחר מכן לכפר גלעדי.