הסדרי נגישותצנפות
מחברת: ד"ר נורית קינן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

גושים של שיירי מזון שאינם מתעכלים (נוצות, שערות, עצמות, שיניים וכדומה), שעופות שונים, הניזונים מן החי, מקיאים מקיבתם.

שאר המזון בר-העיכול, מתקדם במעי העופות עד לעיכולו המלא. הקאת צנפות אופיינית במיוחד לדורסי-הלילה, ורבות מהן מצויות בקרבת הקנים שלהם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע