הסדרי נגישותתערובת


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

שני חומרים (או יותר) מעורבבים, שאין ביניהם קשרים כימיים, ולכן כל אחד מהם שומר על תכונותיו.

ישנם 2 הבדלים חשובים בין תערובת לתרכובת: א. כל החומרים שמרכיבים את התערובת לא שינו את תכונותיהם. ב. בתערובת אפשר לשנות את היחס בין המרכיבים. דוגמה: האוויר הוא תערובת של גזים שונים: פחמן דו-חמצני, חנקן, חמצן ועוד. אולם כל גז שומר על תכונותיו המקוריות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע