הסדרי נגישותקשר קוולנטי


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

 קשר בין שני אטומים, שנוצר על-ידי זוג אלקטרונים, או יותר, הנמצאים ברמה האחרונה של האטום. קשר קוולנטי מכונה גם "קשר שיתופי".

דוגמאות: בין אטומי כלור יש קשר קוולנטי רגיל, ש-2 אלקטרונים משתתפים בו, אחד מכל אטום. בין אטומי חמצן יש קשר כפול, ש-4 אלקטרונים משתתפים בו, 2 מכל אטום. בין אטומי חנקן יש קשר משולש, ש- 6 אלקטרונים משתתפים בו, 3 מכל אטום. ככל שמספר האלקטרונים המשתתפים בקשר גדול יותר, כך הקשר חזק יותר, אך ככל שיש יותר אלקטרונים שאינם משתתפים בקשר, חוזק הקשר יורד (כי האלקטרונים שאינם משתתפים, דוחים זה את זה). שני גורמים נוספים המשפיעים על חוזק הקשר, הם: ההפרש באלקטרו שליליות (ככל שההפרש גדול יותר,  הקשר חזק יותר), והרדיוס של האטומים המשתתפים בקשר (ככל שהרדיוס גדול יותר, הקשר חלש יותר).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע