הסדרי נגישותקשר מתכתי


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

קשר כימי שנוצר בתוך גביש של מתכת.

חוזק הקשר המתכתי תלוי בשני דברים: במטען היון וברדיוס שלו. ככל שהמטען גדול יותר והרדיוס קטן יותר, הקשר חזק יותר. דוגמה: האלומיניום והנתרן הם בעלי נפח דומה, אולם יון האלומיניום מסר 3 אלקטרונים, ויון הנתרן מסר רק אלקטרון אחד, לכן הקשר המתכתי ביון האלומיניום חזק יותר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע