הסדרי נגישותזרז


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

 חומר שמזרז את קצב התגובה הכימית, אך הוא עצמו אינו עובר שינוי במהלך התגובה. די בכמות קטנה של הזרז  (קטליזטור) כדי לזרז בצורה ניכרת את קצב התגובה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע